Clubgeschiedenis

Turnkring Altis werd gesticht in 1972 onder de naam: gemeentelijke turn en judoclub als een feitelijke vereniging.
Bij beslissing van de algemene vergadering van 9 oktober 1975 werd er besloten het turnen en judo te scheiden. Hieruit ontstond de turnkring en kreeg de naam Turnkring Altis.
Tijdens de algemene vergadering van 20 juni 1979 werden de statuten opgesteld en goedgekeurd en werd overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstgevend doel. Deze statuten werden gepubliceerd in de bijlage van het staatsblad op 26 juli 1979.In april 1986 verenigde de judoclub zich terug met Turnkring Altis vzw.
In december 2005 werden de statuten aangepast wegens de wet van 2 mei 2002 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk (B.S. 11 december 2002). De naam van de club voorheen “Turnkring Altis vzw” werd veranderd in “Altis vzw”.

                      


Volg ons ook op :