Missie & Visie

 Missie

 Altis vzw is een vereniging met als doel het promoten van de sport in het algemeen, en de sporttakken gymnastiek en dans in het bijzonder. De club wil iedereen, ongeacht zijn geslacht, geloof of afkomst, de kans bieden sport te beoefenen.

 

Visie

Altis vzw wil deze doelstellingen bereiken vanuit een aantal uitgangspunten: 

  • Laagdrempelige lidgelden
  • Aantrekken of opleiden van gemotiveerde en gekwalificeerde lesgevers
  • Aanbieden van een veilige (infrastructuur, ethiek,…) sportomgeving
  • De werking van onze club blijvend te evalueren

 

Waarden

We hanteren hierbij volgende waarden: 

  • Teamwork
  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

                                                                           

                      


Volg ons ook op :