Ons huishoudelijk reglement

 

De bedoeling van het huishoudelijk reglement is de nodige functies te omschrijven, zodat iedereen zijn taak kent en deze kan uitbouwen.

Functies:

 Dagelijks bestuur:

Voorzitter, ondervoorzitters, secretaris en penningmeester. (ART. 15 stat.) Deze mensen lossen de problemen op welke zich dagelijks voordoen op allerlei gebied. Ze bereiden de vergadering voor, alhoewel de punten die specifiek tot een bepaalde persoon behoren (vb. sponsoring) door deze persoon zelf voorbereid worden.

Secretariaat:

* De woonplaats van de secretaris: 
* Deze onderhoud de briefwisseling en alle contacten buiten de club zoals de federatie, de gemeente en andere clubs. 
* Ook hier worden de verzekeringformulieren en polissen bewaard en afgehandeld. 
* Opmaken verslag van de vergadering.

Penningmeester:

Samenbrengen van alle betalingen en ontvangsten. Boekhouding en kostenverslag voor de vergadering.

Feestcomité:

* Gelast met de materiële uitbouw van alle initiatieven van de club, 
* In orde brengen van de feestlokalen, 
* Drukwerk en reclame, 
* Bijhouden en maken van inventaris van feestmateriaal, 
* Lijsten opstellen en kontakteren van helpers. 

Communicatie en sponsorverantwoordelijke:

Het verzorgen van sponsordossier, contacten onderhouden met bestaande en toekomstige sponsors. Communicatie met de media en reclame wereld.

 

Comité voor huishoudelijke orde:

Materiaalmeester:
Inventaris opmaken van turnmateriaal. Herstellen van turnmateriaal. Instaan voor vervoer indien nodig. 

Kledij: 
Onderhoud. Verkoop of verhuring. Voorstellen tot aankoop en coördineren aankoop. 

Technische leiding: 
* Jaarprogramma opstellen. 
* Zorgen voor alle turnaangelegenheden. 
* Verdeling in groepen. 
* Inschrijving wedstrijden. 
* Binding tussen leiding onderling en bestuur. 
* Keuze nieuwe leiding.

Reglement voor de lesgevers:

In verband met de lessen: 

 

 • Zorgen dat reglement van orde en tucht toegepast wordt. Men moet leren consequent blijven en het niet aan een ander overlaten.
 • Het is verplicht aangepaste (sportieve) kledij te dragen die aansluit bij de les/stijl van de groep waaraan les gegeven wordt.
 • Tijdig aanwezig zijn d.w.z. minstens 10 minuten voor het startuur, niet afwachten tot iedereen aanwezig is om de les te starten.
 • Aanwezigheidslijsten invullen (door de hoofdtrainer van de groep) en op het einde van elke maand deponeren in de brievenbus in de turnzaal.
 • Lesvoorbereiding maken en meebrengen.We streven naar een kwalitatieve lesinhoud die opbouwend is gedurende het sportseizoen.
 • Voor vervangingen minstens 1 dag vooraf verwittigen aan de technische leiding, de reden vermelden, zelf een vervanging voorzien. Vooraf te voorziene vervangingen vroeger verwittigen.
 • Verandering van zaal en uur: minstens een week op voorhand aanvragen bij technische leiding.De leden van de groep moeten tijdig verwittigd worden.


Materiaal: 

 

 • Zorg dragen voor het materiaal en het op de juiste plaats terug brengen.
 • Onderling afspreken indien bepaald materiaal door verschillende lesgevers wil gebruikt worden en dit liefst vooraf.
 • Gekregen kledij blijft eigendom van de club.


Vergaderingen: 

 

 • Aanwezigheid is vereist, indien belet technische leiding verwittigen.
 • Tijdig aanwezig zijn.
 • Open en eerlijk zijn tijdens de vergadering, uw mening uiten. Doe dit niet achteraf in beperkte kring.

Reglement toegetreden leden:

* Tijdig de lidgelden betalen zodat jullie in orde zijn met de verzekeringen, indien er zich een ongeval mocht voordoen. 
* Minstens 10 minuten voor de les aanvangt aanwezig zijn, helpen klaarzetten en opbreken van materiaal voor en na de trainingen indien nodig. Indien je te laat bent op de training, breng dan even de trainer op de hoogte bij het binnenkomen van de turn- of danszaal. 
* Deftig gekleed liefst in maillot deelnemen aan de lessen. 
* Orde en tucht respecteren. Voor de wedstrijdploegen is er nog een bijkomend reglement. Reglement wedstijd ploegen: Bij de start van het nieuwe seizoen, wensen wij uw aandacht even te vestigen op onderstaand reglement i.v.m. de wedstrijdploegen tumbling en trampoline. 
* Wij vragen een volledige inzet van de gymnasten om een zo goed mogelijk resultaat te behalen op de wedstrijden. 
* De gymnasten worden verplicht de trainer te waarschuwen indien ze niet op de training aanwezig kunnen zijn (en dit liefst een dag op voorhand). 
* Bij het verlaten van de zaal tijdens de trainingen, moet er toestemming gevraagd worden aan de trainer. 
* Tijdens de training wordt er alleen water of sportdranken gedronken. De lege flesjes worden na de training meegenomen en/of in de vuilbak geworpen. 
* Tijdens de training wordt er niet gegeten of gesnoept, dus ook geen kauwgom! 
* Lange haren worden tijdens de training in een staart gedaan. 
* Tijdens de training wordt er een maillot of badpak en een T-shirt gedragen. 
* Voor de gymnasten van de trampoline ploeg zijn ook turnpantoffels verplicht. 
* De gymnasten proberen aan alle wedstrijden deel te nemen, wie niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd wordt verplicht een doktersattest binnen te brengen. 
* Als er eventueel problemen of onduidelijkheden zijn moet je dit zo snel mogelijk melden bij de trainer. 
* Stoor tijdens de training de andere gymnasten niet.

                      


Volg ons ook op :