Wedstrijdinformatie tumbling

CATEGORIEËN:

TUM

Meisjes

 

Jongens

I 9 jaar

Recre@ 9 jaar

°2015

I 9 jaar

Recre@ 9 jaar

I 10 jaar

Recre@ 10 jaar

°2014

I 10 jaar

Recre@ 10 jaar

A 11 jaar

B 11 jaar

C 11 jaar

Recre@ 11-12 jaar

°2013

A 11 jaar

B 11 jaar

C 11-12 jaar

Recre@ 11-12 jaar

A 12 jaar

B 12 jaar

C 12 jaar

°2012

A 12 jaar

B 12 jaar

A 13-14 jaar

B 13 jaar

C 13 jaar

Recre@ 13-14 jaar

°2011

A 13-14 jaar

B 13 jaar

C 13-14 jaar

Recre@ 13-14 jaar

B 14 jaar

C 14 jaar

°2010

B 14 jaar

A 15-16 jaar

B 15 jaar

C 15 jaar

Recre@ 15-16 jaar

°2009

A 15-16 jaar

B 15-16 jaar

C 15-16 jaar

Recre@ 15-16 jaar

B 16 jaar

C 16 jaar

°2008

A seniores

B 17 jaar

C 17-18 jaar

Recre@ 17+jaar

°2007

A seniores

B 17+ jaar

C 17+ jaar

Recre@ 17+ jaar

B 18 jaar

°2006

B 19+ jaar

C 19+ jaar

°2005

°2004

 

  • Bij een te groot of te klein aantal deelnemers kan de organisatie beslissen om een reeks op te splitsen per geboortejaar of meerdere categorieën samen te nemen. Daarom is het belangrijk dat u het juiste geboortejaar!!! van de gymnast op het inschrijvingsblad vermeldt. 
  • Niet enkel 11-12jaar, maar alle categorieën in Recre@-niveau mogen 3 reeksen springen uit groep 1. 
  • Het I-programma van GymFed wordt deels opgenomen in de wedstrijd, zo zal enkel de reeks en lange mat oefening opgenomen worden tijdens onze interclubwedstrijd! 

Bij discussie(s) over het programma en/of beoordeling beslist de wedstrijdorganisatie.  

Wedstrijdmateriaal: 

 TU-categorieën A-B-C-RECREA springen op de “Skakoun-Tumblingbaan”!!!

 

Programma:

Recre@tumbling-niveau: 
  • volgens reglement Recre@tumbling-niveau (GYMFED 2023-2024)

I-niveau : 

  • volgens reglement I-niveau (GymFed 2023-2024)

C-niveau : 

  • volgens reglement C-niveau (GymFed 2023-2024)

B-niveau : 

  • volgens reglement B-niveau (GymFed 2023-2024)

A-niveau : 

  • volgens reglement A-niveau (GymFed 2023-2024
Er worden geen finales gesprongen. In het A-niveau zijn het 2 vrije reeksen.

Beoordeling Tumblingreeksen
  • Doordat wij niet beschikken over tablets zal er een aangepast telprogramma toegepast worden. Zo zal de som van de verschillende uitvoeringsscores gedeeld worden door het aantal juryleden uitvoering. Deze uitkomst zal vermenigvuldigd worden met 2 en opgeteld worden bij de moeilijkheidswaarde, eventuele bonussen en verminderd worden met eventuele aftrekken VJP.

                      


Volg ons ook op :