Wedstrijdinformatie DMT

 

CATEGORIEËN:

DMT

Meisjes

 

Jongens

I 9 jaar

°2015

I 9 jaar

I 10 jaat

°2014

I 10 jaat

A 11-12 jaar

B 11 jaar

C 11 jaar

°2013

A 11-12 jaar

B 11-12 jaar

C 11-12 jaar

B 12 jaar

C 12 jaar

°2012

A 13-14 jaar

B 13 jaar

C 13 jaar

°2011

A 13-14 jaar

B 13-14 jaar

C 13-14 jaar

B 14 jaar

C 14 jaar

°2010

A 15-16 jaar

B 15 jaar

C 15 jaar

°2009

A 15-16 jaar

B 15-16 jaar

C 15-16 jaar

B 16 jaar

C 16 jaar

°2008

A seniores

B 17+ jaar

C 17+ jaar

°2007

A seniores

B 17+ jaar

C 17+ jaar

°2006

De moeilijkheidswaarden voor I-C-B-A volgens GYMFED-reglement 2023-2024

Bij discussie over het programma en/of beoordeling beslist de wedstrijdorganisatie.

 Bij een te groot of te klein aantal deelnemers kan de organisatie beslissen om een reeks op te splitsen per geboortejaar of meerdere categorieën samen te nemen. Daarom is het belangrijk dat u het juiste geboortejaar!!! van de gymnast op het inschrijvingsblad vermeldt.

Wedstrijdmateriaal:

 Alle DMT-categorieën springen op de EUROTRAMP Ultimate DMT 6X6 

Programma: 

C-niveau :

  • Volgens reglement C-niveau (GymFed 2023-2024)

 B-niveau : 

  • Volgens reglement B-niveau (GymFed 2023-2024)

I-niveau : 

  • Volgens reglement I-niveau (GymFed 2023-2024
  • Er wordt geen matoefening gedaan. 
  • De prijsuitreiking verloopt volgens 1-2-3 podium (idem VK)

A-niveau : 

  • Volgens reglement A-niveau (GymFed 2023-2024
  • Alle gymnasten springen 2 maal 2 doorgangen. Per 2 doorgangen zal er een opwarmmoment worden voorzien. Alle gymnasten springen dus een voorronde en een finale. Het totaal van deze 4 doorgangen zal het eindtotaal vormen. Elementen mogen tijdens de twee doorgangen in de voorronde of tijdens de twee doorgangen in de finale niet herhaald worden, ook niet als ze in een ander deel van de doorgang uitgevoerd worden. Herhalingen tussen voorronde en finale zijn wel toegestaan
 Beoordeling DMT doorgangen
  • Doordat wij niet beschikken over tablets zal er een aangepast telprogramma toegepast worden. Zo zal de som van de verschillende uitvoeringsscores gedeeld worden door het aantal juryleden uitvoering. Deze uitkomst zal vermenigvuldigd worden met 2 en opgeteld worden bij de moeilijkheidswaarde, eventuele bonussen en verminderd worden met eventuele aftrekken VJP.

                      


Volg ons ook op :